AIVD en MIVD schieten tekort bij toetsing internationale samenwerking

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) schieten tekort bij het toetsen van de samenwerking met buitenlandse inlichtingendiensten, zo stelt de Commissie van Toezicht op

de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (CTIVD) in een toezichtsrapport (pdf).

Voordat er met een buitenlandse inlichtingendienst kan worden samengewerkt moet er eerst een wegingsnotitie worden gemaakt. In een wegingsnotitie wordt per buitenlandse dienst beoordeeld of er risico’s in de samenwerking zijn te verwachten en hoe die kunnen worden ingeperkt. Deze risico's worden aan de hand van vijf samenwerkingscriteria in kaart gebracht.

De door de CTIVD onderzochte wegingsnotities van de AIVD en MIVD vertonen gebreken en vormen daardoor nog geen gedegen juridisch fundament voor de samenwerking, aldus de toezichthouder. Zo schieten beide diensten tekort bij het beoordelen van het niveau van gegevensbescherming bij hun partnerdiensten. Ook de beoordeling van de wettelijke bevoegdheden en mogelijkheden van de buitenlandse dienst laat bij een deel van de wegingsnotities te wensen over.

"Deze gebreken maken de wegingsnotities in dat opzicht onrechtmatig. Alle beoordeelde wegingsnotities behoeven bovendien verbetering om goed inzicht te geven in de risico's van de samenwerking met de desbetreffende buitenlandse dienst", zo laat de CTIVD verder weten. De toezichthouder merkt op dat de wegingsnotities van de MIVD in het algemeen beter aan de wettelijke vereisten voldoen dan die van de AIVD.

De ministers van Binnenlandse Zaken en van Defensie hebben aangegeven dat de wegingsnotities inmiddels zijn aangepast of binnenkort worden herzien, conform de aanbevelingen van de CTIVD. De toezichthouder zal hier nader onderzoek naar doen.

Op deze website gebruikt VM4 cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.