Kabinet wil slachtoffers van cybercrime beter gaan helpen

Het kabinet zal verschillende maatregelen doorvoeren om slachtoffers van cybercrime beter te helpen. Dat heeft minister Dekker voor Rechtsbescherming aan de Tweede Kamer laten weten. Slachtoffers van cybercrime hebben nagenoeg dezelfde

behoeften als slachtoffers van traditionele offline misdrijven, zo stelt Dekker op basis van onderzoek dat door het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid werd uitgevoerd (pdf).

Volgens de minister was er nog weinig bekend over de behoeften van slachtoffers van online criminaliteit, waaronder cybercrime. Daarom heeft Dekker het WODC gevraagd een verkennend onderzoek uit te voeren naar de impact die slachtoffers van online delicten ervaren, de behoeften van slachtoffers en de verantwoordelijkheden van politie, Openbaar Ministerie (OM) en andere instanties bij de afhandeling van dergelijke delicten.

Uit het onderzoek blijkt dat slachtoffers van online delicten grotendeels dezelfde behoeften hebben als slachtoffers van traditionele offline delicten. De belangrijkste behoeften zijn het stoppen van slachtofferschap; straf en vergelding; en anderen helpen. Bij online criminaliteit wordt lang niet altijd in de behoeften van slachtoffers voorzien, aldus Dekker.

"Een voorbeeld is de behoefte om als slachtoffer erkend te worden, onder meer door het zorgvuldig opnemen van een aangifte wat nu niet altijd lijkt te gebeuren", merkt de minister op. Slachtoffers vinden het ook belangrijk dat de dader wordt veroordeeld en dat zij op de hoogte worden gehouden van de voortgang van het opsporingsonderzoek en strafproces. Volgens Dekker is het daarom belangrijk dat slachtoffers zich gehoord voelen door politie, OM en andere instanties.

Maatregelen

De minister wil dan ook verschillende maatregelen nemen om slachtoffers van cybercrime beter te kunnen helpen. Zo wordt de hulpverlening aan slachtoffers van online criminaliteit verbeterd, zal er relevante informatie via het nieuwe online platform van Slachtofferhulp Nederland zijn te vinden en zullen politie en het OM slachtoffers van cybercrime beter bejegenen. Dekker financiert daarnaast dit jaar een programma van Slachtofferhulp Nederland dat de dienstverlening aanpast aan de individuele behoeften van het slachtoffer.

Ook zet Dekker in op het voorkomen van slachtoffers. "Opvallend is dat slechts de helft van de mensen die slachtoffer zijn geworden van cybercrime (en dat ook weet) actie onderneemt om dat in de toekomst te voorkomen", zo laat de minister weten. Dit jaar wordt er daarom een preventiecampagne gestart om cybercrime te voorkomen. Het doel van de campagne is gebruikers de juiste maatregelen te laten nemen tegen cybercrime. De campagne richt zich ook op gebruikers die denken dat ze hun online veiligheid al voldoende hebben geregeld of, in dit kader, mensen die eerder slachtoffer zijn geworden van cybercriminaliteit.

Op deze website gebruikt VM4 cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.